آموزش

آموزش استفاده از اکانت های اوریجین

با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه آموزش تصویری فعال سازی بازی های اوریجین و نحوه کار با کلاینت اوریجین و مشکلات آن منتقل خواهید شد
آموزش

آموزش استفاده از اکانت های یوپلی

با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه آموزش تصویری فعال سازی بازی های یوپلی و نحوه کار با کلاینت یوپلی و مشکلات آن منتقل خواهید شد